Nest Bank API

Informacje

< Lista informacji

01. Podstawy

Interfejs Nest Bank API zapewnia prostą integrację z systemem Nest Banku.
Zbudowany jest w standardzie RESTtful i korzysta ze standardowych metod HTTP i kodów statusów.
Odpowiedzi są w standardzie JSON. Do autoryzacji żądań wykorzystywany jest standard oAuth2 z przydzielonymi zakresami uprawnień.  

Pojęcia, których używamy w dokumentacji:

Partner – podmiot, który udostępnia Aplikację korzystającą z usług API;
Klient - klient Nest Banku, który korzysta z Aplikacji Partnera (resource owner w rozumieniu definicji OAuth2);
BIM - system bankowości internetowej Nest Banku;
API – interfejs Nest Bank API;
OAuth2framework opisany pod adresem: http://tools.ietf.org/html/rfc6749;
Aplikacja –serwis www, aplikacja mobilna lub innego typu aplikacja Partnera realizująca wybraną funkcjonalność w oparciu o usługi API Banku na podstawie zgód i uprawnień udzielonych przez Użytkownika (client w rozumieniu OAuth2);
Aplikacja Serwerowa – aplikacja przechowująca informacje niezbędne do komunikacji w imieniu klienta z bankiem (client secret oraz refresh token) na serwerze Partnera (confidential client w rozumieniu OAuth2);
Access Token - kod w postaci ciągu znaków, który zostaje udostępniony Aplikacji zgodnie z procesem OAuth2 w celu autoryzacji wywołań funkcji API; jest on powiązany z konkretnym zakresem uprawnień nadanym przez Użytkownika i ma krótki czas ważności (standardowo 20 minut);
Refresh Token – kod w postaci ciągu znaków, który zostaje udostępniony Aplikacji Serwerowej zgodnie z procesem OAuth2 w celu autoryzacji żądań wydania Access Tokenów. Jest on powiązany z konkretnym zakresem uprawnień nadanym przez Użytkownika i ma długi czas ważności (standardowo 90 dni);

Usługi realizowane poprzez API dostępne są dla klientów indywidualnych Nest Banku.
Partnerem może być firma, przy czym począwszy od statusu aplikacji BETA wymagane jest podpisanie Umowy o współpracy. Partner musi mieć rachunek w Nest Banku. Płatności zlecane poprzez API z rachunku Klienta mogą być realizowane wyłącznie na rachunek Partnera w Nest Banku.

Róbmy razem bank.

Wypełnij formularz >