Nest Bank API

Informacje

< Lista informacji

02. Rejestracja Partnera i aplikacji.

Zapraszamy do zgłoszenia za pomocą dedykowanego formularza >>
Na początek otrzymasz dostęp do środowiska testowego, na którym będziesz mógł sprawdzić działanie swojej aplikacji.

Rejestracja aplikacji.

Rejestracja aplikacji odbywa się pośrednictwem Banku. Do rejestracji potrzebne są dane:

logo aplikacji plik graficzny JPG lub PNG, bez kanału alfa o wymiarach 500x500 px.
nazwa aplikacji maksymalnie 30 znaków
opis aplikacji opis widoczny dla Użytkownika Aplikacji; maksymalnie 500 znaków
wydawca aplikacji nazwa Partnera widoczna dla Użytkownika Aplikacji; maksymalnie 30 znaków
adres wydawcy aplikacji adres siedziby Partnera
domena internetowa Partnera  
callback URI adresy powrotu do Aplikacji Partnera; dla środowiska testowego możliwe jest użycie localhost i połączenia http (bez szyfrowania); dla środowiska produkcyjnego wymagane jest połączenie https;można podać maksymalnie 10 adresów
adresy IP adresy z których mogą występować wywołania funkcji do uzyskiwania accesss i refresh tokenów.
uprawnienia aplikacji oczekiwany zestaw uprawnień
limity transakcji oczekiwane limity transakcji
URL Scheme sufix + Activity (iOS)

Package name + Activity (Android)
opcjonalne parametry wykorzystywane do wywołania aplikacji mobilnej Android lub iOS po zakończeniu autoryzacji w Banku
Aplikacja własna parametr informujący o tym, że aplikacja jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Partnera, tj. może operować wyłącznie na jego rachunkach
Osoby uprawnione lista użytkowników BIM, które mogą testować aplikacje i używać aplikacji własnej Partnera
Rachunek do rozliczeń rachunek Partnera w Nest Banku do obsługi płatności; wymagany dla aplikacji w statusie BETA i PUBLIC

Dla zarejestrowanych aplikacji wydawane są dane dostępowe: client_id i client secret, które są używane do wywoływania API.
Dane dostępowe są wydawane osobno dla środowiska testowego i produkcyjnego.

Client_secret należy przechowywać w bezpieczny sposób i nie ujawniać go osobom nieupoważnionym.

Róbmy razem bank.

Wypełnij formularz >