Nest Bank API

Informacje

< Lista informacji

05. Limity transakcji

W ramach aplikacji funkcjonują limity kwotowe: dzienne, miesięczne oraz dla pojedynczej transakcji. Są to limity indywidualne dla Klienta Banku korzystającego z aplikacji. Utworzenie blokady lub przelewu powoduje wyczerpywanie dostępnych limitów. Usunięcie blokady powoduje, że dostępny limit się zwiększa. W przypadku przekroczenia któregoś z limitów próba realizacji transakcji zakończy się błędem.
Dodatkowo funkcjonuje limit na kwotę autoryzowaną:

{
"error": "authorization_required",
"error_description": "Przekroczono limit kwoty bez autoryzacji. Żądanie musi zostać autoryzowane przez użytkownika."
}

W przypadku założenia blokady środków lub przelewu na kwotę wyższą niż ten limit, Klient musi dodatkowo zatwierdzić kodem SMS lub aplikacją mobilną banku. W tym celu należy przeprowadzić autoryzacje blokady lub przelewu. >>

Róbmy razem bank.

Wypełnij formularz >